Domy pasywne – fakty i mity

domy-pasywne.jpg

W związku z panującym trendem tematu domy pasywne należałoby przeanalizować fakty i mity powstałe wokół tego tematu. Z reguły jest tak, że informacje uzyskane od sprzedawcy określają wiedzę klienta odnośnie danego produktu. Często jest tak, że są to błędne dane wynikające z ciągle rozwijającej się branży. Nie mniej jednak powinni być oni odpowiednio przeszkoleni. Poniżej postaram się podsumować fakty i mity na razie na poziomie rozeznania w samej istocie tego budownictwa.

  • Kiedy możemy mówić o pasywności?
   Tak naprawdę nie ma jasnej definicji pojęcia domy pasywne. Często podawane są różnego rodzaju liczby, czy współczynniki. Zazwyczaj w tradycyjnym budownictwie zapotrzebowanie na ciepło kształtuje się na średnim poziomie 150 kWh/m2 w skali roku. W związku z tym domy w technologii omawianej w tym artykule są zobligowane do zejścia do wartości poniżej 50 kWh/m2 w skali roku.
  • Współczynnik U.
   Posiłkując się różnymi źródłami zaczerpniętymi z Google możemy trafić na kult współczynnika U. Występuje on praktycznie w każdym poradniku. Oczywistym faktem jest, że im jest on mniejszy, tym dla domów pasywnych lepiej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że jest to tylko jeden z wielu czynników. Tak naprawdę nie jest on najważniejszy. Szczelność budynku określa się przez szereg innych zmiennych. Nie wiadomo czemu, Ministerstwo ustanowiło jego wysokość na takim, a nie innym poziomie. Ściany jednowarstwowe, to wartość 50W, wielowarstwowe natomiast 30W. Patrząc na aktualne dane, można odnieść wrażenie, że to przypadkowe wartości. Oczywiście można taki fakt wybaczyć, jednak domy pasywne stale się rozwijają. Dziwi zatem brak zmian co do ustalonych wartości.
  • Cegła a pasywność
   Wbrew przeświadczeniu, że materiał ten może spełniać żądane przez nowe budownictwo właściwości, nie nadaje się on do tego w żadnym stopniu. Cegła nie zapewni sama w sobie wymogów konstrukcyjnych, ani cieplnych, tak bardzo pożądanych przez domy pasywne. Oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, jednak sprawa wydaje się być kuriozalna. Przedstawię ją na przykładzie. Można postawić ścianę jednowarstwową o grubości 45 cm, jednak potrzebuje ona ocieplenia, w tym przypadku styropianu. Jeśli budujemy ścianę z cegieł, to powinna ona przekraczać 20 cm grubości, dodatkowo ocieplenie minimum 20 cm. Ściana o wartości 36 cm i styropianie 10 cm to absurd.
  • Zasada 20-20-30
   Powinien o niej pamiętać każdy z projektantów, inżynierów, inwestorów, itp. Mówi ona o ociepleniu płyty fundamentowej oraz ściany zewnętrznej warstwą minimum 20 cm. Sam dach powinien zawierać je na poziomie 30 cm. Domy pasywne wymagają takich wartości w minimum.
  • Mostki cieplne
   W przypadku domów tego typu ważna jest eliminacja wszystkich słabych punktów. Detale konstrukcyjne, a zwłaszcza mostki termiczne, mogą sprawić, że cała pasywność nie zda się na nic. Młodzi projektanci często w trakcie nauki (głównie na studiach) nie mają z tym praktycznie do czynienia. To przykre, jednak prawdziwe. W końcu jak mają zdobyć wiedzę na temat budownictwa przyszłości. Podstawą powinna być umiejętność parametrów odpowiadających za utratę ciepła właśnie z mostków termicznych. Domy pasywne z pewnością by na tym zyskały.
  • Technologia a pasywność
   Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie inteligentny dom mylony jest z pasywnością. Gadżety i ekologia nie idą ze sobą w parze. Oczywiście jedno wykorzystuje drugie, jednak im tego więcej, tym więcej trzeba energii potrzebnej do ich obsługi. Te pojęcia zdecydowanie się mylą. Domy inteligentne, to zdecydowanie nie domy pasywne.
  • Oddychanie ścian
   Tą kategorię można zdecydowanie zaliczyć do mitów. Powtarzany jest on przez producentów ścian. Według nich ściana nie może oddychać. Podstawowym zadaniem ścian jest przenoszenie obciążeń oraz w mniejszym stopniu ochrona cieplna. Za obieg powietrza odpowiedzialny jest system wentylacji. Domy pasywne skupiają się więc tylko i wyłącznie ja tych funkcjonalnościach.To już koniec tego artykułu. Jak na tą chwilę, to wystarczające informacje dla osoby na etapie rozpoznawczym.

 


Artykuł powstał przy współpracy z: http://domyhybrydowe.pl/dom-hybrydowy/co-to-jest-dom-hybrydowy