Kim jest profesjonalny zarządca nieruchomościami?

Bycie właścicielem budynku jest pozycją, na której chciałoby się znaleźć wielu ludzi. Wszystko z powodu przeświadczenia, że wiąże się biernym otrzymywaniem pieniędzy za wyłączne posiadanie inwestycji. Rzeczywistość nie jest jednak taka barwna, jak można było przypuszczać. Wszystko z powodu licznych obowiązków, związanych z kwestiami prawnymi, zobowiązaniami czy regularnym przeprowadzaniem procesów konserwacyjnych. 

Skumulowane razem potrafią w znacznym stopniu zaabsorbować czas, nie wspominając o konieczności przeprowadzania stałej kontroli czy spotkań ze stroną najemną. Czemu więc zatem nie zwrócić się do profesjonalnego przedsiębiorstwa, które zajęłoby się sprawnym zarządzaniem i opieką nad nieruchomością?

Definicja zarządzania nieruchomością

Przyjmuje się, że zarządzanie nieruchomością jest ogółem czynników związanych z działaniem danego obiektu budowlanego. Są one nierozerwalnie związane z utrzymaniem go w możliwie jak najlepszym stanie, w czym pomogą systematyczne remonty, prace konserwacyjne, weryfikowanie działania instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej oraz wymienianie jego uszkodzonych fragmentów. Dodatkowo zarządca zobligowany jest do nadzoru przebiegu wynajmowania lokali, pomieszczeń o charakterze biurowym, ich stopnia czystości oraz przestrzeni znajdującej się na zewnątrz. Potencjalni klienci powinni również mieć bezproblemowy kontakt do takiej osoby w celu uzyskania informacji o nieruchomości.

Czy osoba zarządzająca nieruchomością może być również jej właścicielem?

Jak najbardziej istnieje możliwość, że właściciel i zarządca jest tą samą osobą, pełniąca dwutorowe funkcje. Rzeczywistość pokazuje jednak, że wymaga to olbrzymiej, często przekraczającej możliwości człowieka ilości czasu. Nie wspominając o posiadaniu specjalistycznej wiedzy, stałej uwagi co do terminów konserwacyjnych czy odbioru kluczy przez najemców. Mądrą decyzją jest przerzucenie wymagających obowiązków właśnie w stronę firmy zarządzającej apartamentami. Osoby w niej pracujące to wykształceni fachowcy w swojej dziedzinie, którzy gwarantują stały i satysfakcjonujący dochód.

W którym momencie zdecydować się na jego usługi?

Zwrócenie się ku firmie zarządzającej nieruchomościami jest zalecane, gdy mowa o właścicielu nieruchomości większych rozmiarów. Wszystko z powodu ilości lokali, które każde z nich musi być profesjonalnie obsługiwane pod kątem prawny, budowlanym itd. Nie oznacza to jednak, że właściciele mniejszych nie mogą się na to zdecydować. W obydwu przypadkach rezultaty będą jak najbardziej pozytywne.

Podsumowanie

Profesjonalny zarządca nieruchomościami sprawi, że wcześniejsze problemy związane z zarządzaniem danym budynkiem staną się pieśnią przeszłości. Dlatego nie ma co zwlekać i czym prędzej skontaktować się ze specjalistą.